Общи условия на Моите Рецепти1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 • Чрез достъпа до сайта recepti-bg.com, потребителят се съгласява да бъде обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължава да ги спазва. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт. От момента на първото Ви посещение на сайт recepti-bg.com се счита, че посетителят приема и се съгласява да спазва тези Общи условия.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
 • „Сайт“ е цялата информация, всички авторски изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси които се намират на адрес recepti-bg.com или някои от поддомейните на същия адрес.
 • „Връзка (препратка/линк)“ означава обект, обозначен в определена Интернет страница, който позволява препращане към друга Интернет страница или обект.
 • „Потребител“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
 • „Форсмажорно/случайно събитие“ е непредвидено към момента на изготвяне на общите условия обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 • „Злонамерени атаки от трети лица“ – действие или бездействие на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), изпращане на нежелана поща, препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и др.


2. АВТОРСКИ ПРАВА

 • Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси, снимки, видеа и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.


3. РЕГИСТРАЦИЯ

 • recepti-bg.com си запазва правото да изисква регистрация за достъп до част от предоставяните услуги, в това число, но не само: създаване на профил на Потребител, публикуване на рецепти и т.н.


4. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 • recepti-bg.com се старае да поддържа на сайта вярна, пълна и точна информация, но не гарантира, че не са възможни грешки или пропуски. recepti-bg.com не гарантира, че функциите, предложени от сайта, са лишени от технически неизправности.
recepti-bg.com не носи отговорност:
 • ако Потребителите публикуват рецепти, снимки, видеа текстове, които не са тяхна собственост;
 • ако поради технически затруднения на други оператори в интернет или нарушения на телекомуникационните връзки във и/или извън страната, потребителят не може да ползва частично или напълно функциите на сайта;
 • за невъзможността или неспособността на потребителя да ползва всички функции на сайта;
 • за евентуални вреди, възникнали от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа и употребата (или невъзможността за достъп и употреба) на сайта;
 • recepti-bg.com не гарантира, че предоставяната в сайта информация е ненакърнима и защитена от злонамерени атаки на трети лица.
 • за съдържанието на публикуваните в сайта реклами, нито за съдържанието на сайтове, към които recepti-bg.com съдържа препратки.
 • recepti-bg.com не носи отговорност за субективността, полезността, пълнотата и точността на съдържанието в този сайт, поради възможност за различна интерпретация и възприемане;


5. ЦЕНИ

 • Описаните по-горе услуги се предоставят на потребителите безплатно. Регистрацията на потребители също е безплатна.


6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 • Потребителите на сайта имат право да споделят и препубликуват съдържанието или откъси от него в социални мрежи, само ако изрично е упоменато, че автор е recepti-bg.com и е поставен линк–източник към оригиналния web адрес в recepti-bg.com. Публикуването на цели статии, части от статии или изображения в други сайтове, както и използването им за други цели, е възможно само след изрично писмено разрешение от носителя на авторските права. Моля, свържете се с нас на e-mail mphilipova@abv.bg, ако желаете да използвате части от съдържанието в сайта.


7. ОБЩИ

 • recepti-bg.com си запазва право да променя настоящите Общи условия по всяко време, като всяка промяна ще бъде оповестена воевременно.
 • За всички, неуредени въпроси в тези Общи условия се прилага действащото законодателство на Република България.
 • Моля, не се колебайте да ни пишете, ако имате нужда от повече информация.


Този докумен е обновяван за последно на 29 ноември 2020.